Tävlingsregler och villkor

Allmänna tävlingsvillkor för att delta i Tulips tävling ”Hela Sverige grillar QUIZ”

För att tävla och därmed ha chans att vinna måste du spela och slutföra ett quiz. För att komma vidare och motivera varför just du ska vinna måste du svara rätt på minst 9 av de 10 frågorna. Mellan veckorna 17-32 kommer Tulip att publicera totalt 5 quiz på www.helasverigegrillar.se. Nytt quiz var tredje vecka med start måndag den 24 april. Ny vinst i tävlingen kommer med varje nytt quiz.

 1. PERSONUPPGIFTER
  Genom deltagande i tävlingen godkänner du att personuppgifterna du lämnar får användas av Tulip (TFC) AB för att administrera tävlingen. Tulip (TFC) AB behandlar alla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Genom att delta i tävlingen ger du Tulip (TFC) AB rätt att spara dina kontaktuppgifter för framtida utskick av nyhetsbrev/erbjudanden. I samband med publicering av vinnarna kommer personuppgifter (namn och ort) att publiceras. Lämnade uppgifter kommer endast att användas av Tulip (TFC) AB och samarbetspartners inom ramen för denna kampanj.

  Informationen du anger kommer enbart används för att kontakta dig vid eventuell vinst. Ditt namn och tävlingsbidrag kan komma att användas i marknadsföringssyfte.

  Om du önskar rättelse av- eller har frågor kring behandlingen av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på e-post: tulip@tulip.se
 2. VEM FÅR TÄVLA
  För att delta i tävlingen måste du vara folkbokförd i Sverige och vara minst 18 år gammal. Anställda på Tulip (TFC) AB och deras anhöriga får inte delta i tävlingen.
 3. TÄVLINGSPERIOD
  Tävlingen pågår från måndag 24 april till söndag 13 augusti 2017. Alla bidrag som skickas in kommer att sammanställas och bedömas av en jury. Efter varje avslutat quiz kommer alla vinnare att publiceras på helasverigegrillar.se samt kontaktas via personliga mail.
 4. VINST (-ER)
  De personer som lyckas svara rätt på minst 9 frågor i varje quiz kommer behöva motivera varför just han/hon ska vinna det pris som gäller för respektive quiz/tävlingsperiod. Den person som har svarat rätt på minst 9 frågor samt angivit en godkänd motivering, kommer ha chans att vinna. Totalt kommer 5 förstapriser att delas ut under perioden 24 april-13 augusti 2017. Vinsterna är 4 olika grillar från Landmann och en grillkväll med Ulrik Lindelöv (förbundskapten i Svenska Grillandslaget).

  De personer som av utsedd jury har utsetts som vinnare kommer att publiceras på helasverigegrillar.se samt kontaktas via personliga mail.

  En och samma person får tävla obegränsat antal gånger, dock kan man som tävlande endast vinna en (1) gång, oavsett antalet vunna quiz och motiveringar.
 5. BEDÖMNINGSKRITERIER
  Alla bidrag som kommer in sammanställs och bedömas av en jury utefter kriterierna antal rätta svar på respektive quiz samt personlig motivering. Juryn behöver inte stå till svars eller motivera sitt beslut.

  Tulip (TFC) AB förbehåller sig rätten att utesluta tävlingsbidrag som på något sätt kan uppfattas som sexistiska, kränkande eller på annat sätt anstötliga. Även tävlingsbidrag som inte uppfyller tävlingsvillkoren kan uteslutas från tävlingen.
 6. JURY
  En jury bestående av representanter från Tulip (TFC) AB samt Svenska Grillandslaget utser en vinnare. Juryn bedömer korrekt antal rätt i respektive quiz samt personlig motivering. Juryns beslut kan inte överklagas.
 7. SKATT OCH PORTO
  Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell vinstskatt och porto.
 8. SAMTYCKE
  Genom att delta i tävlingen godkänner du att Tulip (TFC) AB publicerar ditt namn på helasverigegrillar.se vid en eventuell vinst. Genom att delta i tävlingen godkänner du även samtliga punkter i dessa villkor.
 9. ANSVARIG FÖR TÄVLINGEN
  Ansvarig för tävlingen är Tulip Food Company AB, Lisa Sass gata 1, 422 53 Hisings Backa.

  Tulip (TFC) AB ansvarar inte för om ett tävlingsbidrag har försvunnit eller laddats upp på fel sätt. Tulip (TFC) AB tar heller inte ansvar för eventuella tekniska problem som kan påverka tävlingens slutresultat, ej heller för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.

Quiz 5

Svara rätt på 9 eller fler frågor så är du med och tävlar om en Keramisk lyxgrill (värde 9 995:-). Lycka till!Jag godkänner tävlingsvillkoren